Návod pro párování

Jak spustit první i opakované spárování s mobilním telefonem

 

První použití po vybalení:

Přesunutím vypínače zapněte náhlavní soupravu. Kontrolka LED bliká červeně a bíle, což indikuje režim párování.

 

Párovaní nového nebo druhého telefonu:

Zapněte náhlavní soupravu. Tiskněte tlačítko hovoru, dokud nebliká kontrolka LED červeně a bíle (režim párování).