Nastavení SONY PlayStation 4 pro Plantronics RIG

Nainstalujte si nejnovější operační systém PlayStation 4.

Pro využití možností hlasové komunikace sluchátek RIG je nutná instalace aktualizace systému V1.50. Rovněž se také musíte přihlásit na svůj účet na PlayStation Network.

TIP Ujistěte se, že máte nejnovější operační systém PS4

1. Na PlayStation Dynamic Menu, zvolte Nastavení> Systém Software Update.

2. Pokud je to nutné, postupujte podle pokynů na obrazovce, stáhněte a nainstalujte nejnovější operační systém PS4.

Připojení RIG headsetu  a mixéru k PS4

rig_ps4

1. Ujistěte se, že mikrofon je správně připojen k RIG headsetu . Vložte 3,5 mm konektor do

zásuvky pro připojení na přední straně mixéru, který se nachází pod logem RIG na levé straně .

2. Připojte optický kabel TOSlink (prodávaný samostatně) z optického vstupu na zadní straně RIG

mixéru na optický výstup na zadní straně PS4 .

3. Připojte USB kabel od RIG mixéru do volného USB portu na PS4 .

Konfigurace PS4

1. V PlayStation Dynamic Menu, zvolte Nastavení > Zvuk a displej > Nastavení Audio výstupu > Primární výstupní Port > Digitalní výstup (optický) /Dynamic Menu, select Settings > Sound and Screen > Audio Output Settings > Primary Output Port > Digital Out (Optical)/.

2. Znovu vyberte Nastavení Audio výstupu > Výstup na sluchátka > Chat Audio (výchozí) (zajistěte, že je vybráno Chat Audio ne všechny Audio) /Audio Output Settings > Output to Headphones > Chat Audio (default) (not All Audio)/.

3. Vyberte Nastavení Audio výstupu > Audio Format (Priorita) > Lineární PCM (výchozí). /Audio Output Settings > Audio Format (Priority) > Linear PCM (default)/

TIP Pokud RIG není detekován PS4, pak bude výstup pro sluchátka zašedlý pod Nastavení Audio výstupu. Chcete- li tento problém odstranit, odpojte a znovu připojte USB kabel RIGu do PS4. PS4 vás vyzve k přiřazení „Náhlavní soupravy “ k uživateli. V tomto případě, přiřazením k vašemu účtu uživatele by měla být možnost výstupu pro sluchátka již aktivována.

TIP Pokud váš hlasový chat náhle přestane fungovat během hry, stiskněte a podržte tlačítko PlayStation asi na tři sekundy, než se objeví nabídka rychlého nastavení /quick settings/. Vyberte Nastavení zařízení a zajistěte, aby nastavení hlasitosti /Volume Control/ (sluchátka) nebyl šedě vyznačen a výstup pro sluchátka byl nastaven pro Chat Audio a ne pro všechno (All) Audio.

4. Najděte dobrou rovnováhu hry a zvuku pomocí [ GAME / CHAT SOUND ] ovladače na pravé straně mixéru. Pamatujte si, že pozice 3 hodin umožňuje stejnou hlasitost hry a zvukového signálu. Otáčením ovladače směrem nahoru bude zvuk hry hlasitější a opačně.